สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 3 อัตรา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 3 อัตรา 
            นายอรรณนพ เสือกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

            ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 3 อัตรา  

            คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปี
           คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ปวส. หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟ ออฟฟิศ

           ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564  ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5569 9428


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าวที่ 040 - 21_07_64_สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโข.docx |


คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง