สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 5 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 5 อัตรา  
                นางชมนารถ ดิสสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 5 อัตรา และที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยสาขาสวรรคโลก จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นกรณีเฉพาะ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาการว่างงานในระยะสั้น 1 ปี 

คุณสมบัติผู้สมัคร  
     1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
     2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง 

ช่องทางการรับสมัคร
    1. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th เลือกหัวข้อ“สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ”
    2. สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 ในเวลาราชการ 
สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5561 3197
 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าวที่ 041 - 21_07_64_สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุ.docx |


คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง