โรงเรียนอุดมดรุณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง

โรงเรียนอุดมดรุณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง
          นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี เปิดเผยว่า โรงเรียนอุดมดรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติทั่วไป
-    มีสัญชาติไทย
-    เป็นเพศชายเท่านั้น
-    อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-    วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
-    มีความรู้ในด้านช่าง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-    มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง (พร้อมปฏิบัติงาน)
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนอุดมดรณี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น. - 15:30 น. ติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โทร 0 5561 1271 ต่อ 115คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง