อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่หมดความจำเป็นในงานราชการ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่หมดความจำเป็นในงานราชการ
                  นายธนสิทธิ์ คชศิลา หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เปิดเผยว่า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่หมดความจำเป็นในงานราชการ ราคาประเมินเป็นจำนวนเงิน 12,150 บาท กว่า 55 รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

            -    ผู้ที่สนใจประมูลราคาต้องลงทะเบียน โดยนำหลักฐานเอกสารและสำเนาเอกสารมาแสดงให้คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุในวันลงทะเบียน
            -    ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จะขายเป็นราคาเหมารวม และการขายทอดตลาดจะใช้วิธีประมูลด้วยวาจา
            -    ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ที่ กองงานพัสดุ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น – 12.00 น.
            -    กำหนดขายทรัพย์สินดังกล่าว ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 10.00 น. และเริ่มประมูล 10.10 น. เป็นต้นไป

                ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองงานธุรการ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โทร.0 5595 0714


ไฟล์เอกสารประกอบ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนา.docx |


คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง