นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผุ้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผุ้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง 

          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัย โดยได้ลงพื้นที่พบปะราษฎรและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยพื้นที่ตำบลวังใหญ่ ตำบลบ้านไร่ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังวัดบ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น มาตรการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนผู้ประสบภัยที่มารอต้อนรับ โดยกล่าวว่าปัญหาอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบในหลายจังหวัดอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลรับทราบถึงความเดือดร้อนและได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่านหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ พร้อมกับขอให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลเข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันด้านการตลาดในอนาคต 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติ.docx |


คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง