สรุปประเด็นสัมภาษณ์ สถานการณ์โควิด - 19 โดย นพ.กฤษณะ แก้วมูล รอง นพ.สสจ. สุโขทัย ในรายการเล่าเรื่องเมืองพ่อขุน วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ทาง สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz.

             นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 11,000 คน/วัน พื้นที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดสุโขทัยมีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน ปัจจุบันมีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ 227 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 55 ราย ส่วนมาตรการป้องกันในพื้นที่สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด 29 จังหวัด หากได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็มและมีผลตรวจเชื้อเป็นลบ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ส่วนผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 จ.สุโขทัย มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วร้อยละ 35 ของเป้าหมายผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  ขณะนี้กำลังดำเนินการจัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12 – 18 ปี กลุ่มเป้าหมายประมาณ 30,000 คน พร้อมกับย้ำความจำเป็นการฉีดวัคซีนครบโดส อาจเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเข้าใช้บริการสถานบริการต่างๆ การเดินทางระหว่างจังหวัด การเดินทางระหว่างประเทศ และอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย มีแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2564 โดยพิจารณาจากจำนวนประชากรในจังหวัดสุโขทัยได้รับการฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 70 จึงจะสามารถดำเนินการได้ ปัจจุบันยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งมาตรการส่วนบุคคล (สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ ไม่ไปในที่มีคนแออัด ฯลฯ) และมาตรการชุมชน (ห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์ ลงชื่อในไทยชนะ ทำความสะอาดสิ่งของ ฯลฯ) โดยจะพิจารณาสถานการณ์เป็นระยะเพื่อกำหนดมาตรการผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ต่อไป

พร้อมกันนี้ยังได้ฝากให้ประชาชนระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย 

ธนกฤต มาตรแม้น งานข่าวและรายการ สวท.สุโขทัย

 


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง