ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

          วันนี้ (11 ต.ค. 64) เวลา 08.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยพันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย มีผู้เดินทางมาถึงก่อนเวลา 08.30 น. จึงให้ทำการจับฉลากสำดับการยื่นใบสมัคร และหลังจากเวลา 08.30 น. ให้ได้หมายเลขตามลำดับก่อนหลังไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 69 แห่ง เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยทุกแห่งต้องเตรียมพร้อมสถานที่รับสมัครให้สามารถดำเนินการได้แม้จะมีฝนตก พร้อมกับเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ให้มากที่สุด โดยจังหวัดได้ตั้งเป้าหมายการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตต่ำกว่าร้อยละ 80


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง