คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย เตรียมประชุมพิจารณาปรับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เน้นปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไปแม้สถานการณ์จะดีขึ้น

           นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวในรายการเล่าเรื่องเมืองพ่อขุน วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทาง สวท.สุโขทัยว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประเทศไทยยังคงทรงตัวอยู่ที่ 10,000  - 12,000 รายต่อวัน อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 1 สายพันธุ์ที่พบส่วยใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลตา ที่ติดต่อกันง่ายและมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงกว่า โดยพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนส่วนมากเกิดจากการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันมากๆ และขาดการป้องกัน รวมถึงการรวมกลุ่มจัดเลี้ยง สังสรรค์ ดื่มสุรา ที่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดสุโขทัยมีแนวโน้มดีขึ้น ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยสะสม 5,743 คน หายป่วยสะสม 5,497 คน กำลังรักษาอยู่ 190 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย  ศบค.ได้ปรับระดับความรุนแรงของโรคจากกลุ่มจังหวัดสีแดง ลดลงเป็นกลุ่มจังหวัดสีส้ม โดยในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยจะประชุมพิจารณาปรับมาตรการเพื่อให้สถานประกอบกิจการ/กิจกรรม ภาคธุรกิจและท่องเที่ยวและอื่นๆ สามารถดำเนินกิจกรรมได้มากขึ้น รวมทั้งพิจารณาแผนการจัดงานลอยกระทงประจำปีนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งพิจารราแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2564 

ส่วนข้อมูลด้านการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป  กลุ่มนักเรียนอายุ 12-18 ปี กลุ่มได้รับการกระตุ้นเข็ม 3 และกลุ่มเสี่ยง 608 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจะเร่งฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวให้ได้เกินร้อยละ 70 และเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลต่างๆ รองรับสถานการณ์การระบาดของโรค ก่อนจะดำเนินการตามแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2564 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่  และขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป แม้สถานการณ์จะดีขึ้นก็ยังประมาทไม่ได้


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
100.docx |


คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง