จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี พ.ศ. 2564

 จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 บำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณรอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปลาหมอ อำเภอสวรรคโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
               วันที่ (21 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย จัดขึ้น ณ บริเวณรอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ปลูก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชุมชนให้เติบโตแข็งแรง ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติโดยทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ด้วยพระองค์มาโดยตลอด และทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก โดยในปี พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์ คือ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง