วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดหาผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประจำปีการศึกษา2564

        นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย เปิดเผยว่าด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยมีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประจำปีการศึกษา2564 ซึ่งจะจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัยโดยวิธีการประมูลด้วยการยื่นข้อเสนอใบเสนอราคารายละเอียดการจำหน่ายอาหารดังนี้

ร้านที่ ๑ จำหน่ายอาหารประเภทข้าวทุกชนิด(แกง, ต้ม, ยำ, ผัดทั้งปรุงสำเร็จและอาหารตามสั่ง

ร้านที่ ๒ จำหน่ายอาหารประเภทข้าวทุกชนิด(แกง, ตัม, ยำ, ผัด) ทั้งปรุงสำเร็จและอาหารตามสั่ง

ร้านที่ ๓ จำหน่ายจำหน่ายอาหารประเภทปิ้งย่างทอดทุกชนิด

ร้านที่ ๔ จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว

ร้านที่ ๕ จำหน่ายอาหารประเภทอาหารพื้นบ้านภาคอีสานและอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ

ร้านที่ ๖ จำหน่ายอาหารประเภทขนมและผลไม้ทุกชนิด

        ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อได้ที่งานพัสดุห้องสำนักงานผู้อำนวยการอาคารวิทยบริการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และจะทำการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการประมูลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
ข่าววิ่ง