รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมสัมมนาออนไลน์ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมสัมมนาออนไลน์การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน
             วันนี้ (7 ก.ย.64) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำเพื่อความปลอดภัยในชุมชน จากอาคารเฉลิมพระเกียรติกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทางไกลผ่าจอภาพมายังห้องประชุมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพร้อมกัน 5 จุด มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 100 คน 

             นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า จากนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการบริหารจัดการผู้กระทำความผิดในคดีลักษณะสำคัญให้มีความเหมาะสม มีกลไกป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำเมื่อกลับเข้าสู่สังคม จึงได้จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานราชการ อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคประชาชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดรูปแบบกลไกให้มีความเหมาะสม และเป็นการสะท้อนความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนในสังคม ซึ่งได้จัดการประชุมขึ้นในวันนี้เป้นครั้งแรกที่จังหวัดสุโขทัย และมีกำหนดจัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่จังหวัดนครพนม, วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ 27 กันยายน 2564 ที่จังหวัดราชบุรี

              นางชมนารถ ดิสสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่า การจัดสถานที่ร่วมประชุมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 แห่ง ได้แก่อำเภอเมืองสุโขทัยที่โรงแรมศรีวิไลสุโขทัยรีสอร์ท โรงแรมเลเจนด้า โรงแรมเลอร์ชาม โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอสวรรคโลกที่โรงแรมเลิฟวิว ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคดควิด – 19 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคประชาชนแห่งละ 20 คน รวม 100 คน โดยที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center: JSOC) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาโดยให้อำนาจศาลสั่งคุมความประพฤติหลังพ้นโทษการสร้างกลไกการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชนการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวการมีบ้านกึ่งวิถีเพื่อรองรับการปรับตัวของผู้กระทำผิดและส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกลไกเฝ้าระวังทางสังคม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าวที่ 015 - 07_09_64_คุมประพฤติสุโขทัยจัดสัมมนาอ.docx |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
ข่าววิ่ง