ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มอกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นสปิลเวย์ เตรียมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง

                 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มอกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นสปิลเวย์ เตรียมเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง
                 จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มอกเพิ่มสูงขึ้นถึง 160 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 145 ของปริมาตรกักเก็บ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลล้นสปิลเวย์หน้าอ่างสูง 70 เซนติเมตร หรือประมาณ 150 ลูกบาศกล์เมตรต่อวินาที โดยนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง และทำการเปิดประตูระบายน้ำทุกบานเพื่อเพิ่มการระบายน้ำ โดยมวลน้ำใต้อ่าง จะไหลเพิ่มมาจากคลองแม่ถัน คลองแม่ทุเลาใน ผ่านตำบลกลางดง ตำบลทุ่งเสลี่ยม ตำบลไทยชนะศึก ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทางน้ำไหล ให้ระมัดระวังอันตราจจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ พร้อมกับสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เครื่องมือ และกระสอบทรายเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่การระบายน้ำสามารถดำเนินการได้เป็นปกติและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 
                 อ่างเก็บน้ำแม่มอก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ปริมาณน้ำเก็บกักเต็มความจุ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้ฝายทดน้ำซึ่งอยู่ท้ายน้ำจำนวน 5 แห่ง ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม ไหลผ่านอำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง ก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง อำเภอเมืองสุโขทัย 


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่มอ.docx |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
ข่าววิ่ง