สถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัย ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเร่งขนย้ายสิ่งของไปยังที่ปลอดภัย

สถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัย ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเร่งขนย้ายสิ่งของไปยังที่ปลอดภัย

         สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลล้นคลองแม่รำพัน และการเร่งระบายน้ำออกจากแก้มลิงทะเลหลวง ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นจุดรวมน้ำที่ไหลมาจากลำน้ำแม่มอก อำเภอทุ่งเสลี่ยม และคลองแม่รำพันจากอำเภอบ้านด่านลานหอย ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านกล้วย ได้รับผลกระทบแล้ว 13 หมู่บ้านจาก 14 หมู่บ้าน บางจุดระดับน้ำลึกถึง 1 เมตร ผู้ประสบภัยต่างเร่งทำการขนย้ายสิ่งของออกจากบ้านไปไว้ยังบ้านญาติและพื้นที่ปลอดภัย และอพยพไปพักอาศัยยังพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราว ส่วนถนนจรดวิถีถ่อง ช่วงสี่แยกคลองโพธิ์ถึงหน้าโรงพยาบาลสุโขทัยและวิทยาลัยนาฎศิลป์สุโขทัย มีน้ำไหลท่วมผิวจราจรลึก 40 เซนติเมตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆ สามารถใช้เส้นทางเพื่อการสัญจรได้ 1 ช่องทางจราจร เจ้าหน้าที่ได้นำกระสอบสรายมาเรียงตามแนวถนนเพื่อป้องกันน้ำไหลล้นเข้าโรงพยาบาล นอกจากนี้แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัยได้ออกประกาศปิดทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนเมืองเก่า - ดอนโก ระหว่างกิโลเมตรที่ 2.075 ถึง 2+600 อันเนื่องมาจากน้ำท่วมผิวจราจรระดับ 40 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ โดยได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว ส่วนเส้นทางสายอำเภอเมืองสุโขทัยไปอำเภอบ้านด่านลานหอยยังคงใช้สัญจรได้ตามปกติ 


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
_รายงานสถานการณ์อุทกภัย 3 เทศบ.docx |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
ข่าววิ่ง