สถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของและอพยพไปพักอาศัยยังที่ปลอดภัย กำชับให้ยกของขึ้นสูงจากเดิมอีก 1 เมตร

สถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของและอพยพไปพักอาศัยยังที่ปลอดภัย กำชับให้ยกของขึ้นสูงจากเดิมอีก 1 เมตร

               สถานการณ์อุทกภัยในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยเข้าขั้นวิกฤต ปริมาณน้ำจำนวนมาก ไหลมาจากคลองแม่ลำพัน คลองแม่มอก สมทบกับน้ำที่ล้นจากอ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย อ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลปากแคว เทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ผู้ประสบภัย ต่างเร่งขนย้ายสิ่งของ และอพยพไปพักอาศัย ยังที่ปลอดภัย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และศูนย์ประสานงานขอรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลบ้านกล้วย ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชน ยกสิ่งของสูงขึ้นจากเดิมอีกอย่างน้อย 1 เมตร เนื่องจากปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีกำหนดการ ลงพื้นที่ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป  โดยจังหวัดสุโขทัยได้เร่งรับายน้ำที่ท่วมจังลงสู่แม่น้ำยม และผลักดันน้ำลงไปยังพื้นที่ท้ายน้ำอย่างเต็มศักยภาพที่ประมาณ 25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่มวลน้ำที่ท่วมอยู่คาดว่ามีมากกว่า 700 ล้านลูกบาศก์เมตร 

             ด้านแขวงทางหลวงสุโขทัย ได้ประกาศปิดเส้นทางหลวงหมายเลข 125 เลี่ยงเมืองสุโขทัยช่วงแยกทับผึ้ง - เมืองเก่า และทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุยประดู่คลองโพธิ์ ช่วงกิโลเมตรที่ 65 + 800 ถึง 68 + 250 เพิ่มเติม  เนื่องจากระดับน้ำท่วมผิวจราจร สูง 25 cm พร้อมกับติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามจุดที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับสำรวจพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
ข่าววิ่ง