สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจการบริการรถรางนำชมในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจการบริการรถรางนำชมในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยวิธีการคัดเลือก

               นางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เปิดเผยว่า สำนักศิลปากรที่ 6สุโขทัย มีความประสงค์จะให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจการบริการรถรางนำชมในเขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เพื่อบริการรถรางแก่ผู้เข้าชมในเขตโบราณสถานพื้นที่ชั้นในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยจะดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

-    ผู้สนใจจะเสนอราคาขอรับเอกสารที่ สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและลงชื่อในบัญชีรายชื่อขอรับเอกสารพร้อมกับรับเงื่อนไขของการอนุญาตให้ดำเนินกิจการ
-    ผู้ที่สนใจจะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีประสบการณ์ในการให้บริการรถรางกับหน่วยงานอื่น ๆ มาก่อน
-    ผู้ที่สนใจสามารถเสนอค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการรถรางนำชมในเขตโบราณสถานอุทยานบริษัทสุโขทัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้จากการค่าบริการต่อเดือน

               ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โทร.0 5595 0714คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง