สถานี :
วันที่ : วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz. ร่วมสร้างสรรคุณภาพชีวิต รู้ใจและใกล้ชิดผู้ฟัง ผู้ชม 34
สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz. ร่วมสร้างสรรคุณภาพชีวิต รู้ใจและใกล้ชิดผู้ฟัง ผู้ชม 102
สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz. ร่วมสร้างสรรคุณภาพชีวิต รู้ใจและใกล้ชิดผู้ฟัง ผู้ชม 72
สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz. ร่วมสร้างสรรคุณภาพชีวิต รู้ใจและใกล้ชิดผู้ฟัง ผู้ชม 46
รายการวิทยุยอดนิยม
สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz. ร่วมสร้างสรรคุณภาพชีวิต รู้ใจและใกล้ชิดผู้ฟัง ผู้ชม 102
สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz. ร่วมสร้างสรรคุณภาพชีวิต รู้ใจและใกล้ชิดผู้ฟัง ผู้ชม 72
สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz. ร่วมสร้างสรรคุณภาพชีวิต รู้ใจและใกล้ชิดผู้ฟัง ผู้ชม 46
สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz. ร่วมสร้างสรรคุณภาพชีวิต รู้ใจและใกล้ชิดผู้ฟัง ผู้ชม 34
image
และทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก โดยในปี พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์ คือ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
image
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย งโทรศัพท์หมายเลข 0 5561 3559 , 09 7920 6011
image
และทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก โดยในปี พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์ คือ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
image
วันนี้ (20 ต.ค.64) เวลา 06.20 น. ณ บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลา 70 ปีในรัชสมัยของพระองค์ เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาท น้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตอาสา เสียสละ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
image
นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า โครงการชลประทานสุโขทัยได้รายงานฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำในคลองธรรมชาติและแม่รำพันมีระดับเพิ่มสูงขึ้น และมีน้ำล้นความจุอ่างเก็บน้ำแม่กองค่ายผ่านอาคารระบายน้ำฉุกเฉินระดับ 60 เซนติเมตร ประกอบกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรง คมปาซุ ในช่วงวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2564 จะทำให้มีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำไหลหลากและล้นตลิ่งคลองธรรมชาติรวมทั้งคลองแม่รำพันในระยะนี้
จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน ชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายคลองแม่รำพัน ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมระมัดระวังสถานการณ์อุทกภัย โดยจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการชลประทานสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือสาสมารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 0 5561 2415 หรือ 0 5561 6237 จนกว่าสถานการณ์จ
image
ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย มีจำนวนองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 69 แห่ง โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัยเป็นที่แรก และติดตามการรับสมัครอย่างใกล้ชิดจนสิ้นสุดการรับสมัคร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ สถานที่รับสมัคร จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัยจะดำเนินโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและทีมงานผู้สมัครได้เข้าใจถึงระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการเลือกตั้งเพื่อป้องกันการกระทำผิด ลดปัญหาการร้องเรียน และทำให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป
image
ด้านแขวงทางหลวงสุโขทัย ได้ประกาศปิดเส้นทางหลวงหมายเลข 125 เลี่ยงเมืองสุโขทัยช่วงแยกทับผึ้ง - เมืองเก่า และทางหลวงหมายเลข 101 ตอนคุยประดู่คลองโพธิ์ ช่วงกิโลเมตรที่ 65 + 800 ถึง 68 + 250 เพิ่มเติม เนื่องจากระดับน้ำท่วมผิวจราจร สูง 25 cm พร้อมกับติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตามจุดที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับสำรวจพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
image
โรงพยาบาล นอกจากนี้แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัยได้ออกประกาศปิดทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนเมืองเก่า - ดอนโก ระหว่างกิโลเมตรที่ 2.075 ถึง 2+600 อันเนื่องมาจากน้ำท่วมผิวจราจรระดับ 40 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ โดยได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว ส่วนเส้นทางสายอำเภอเมืองสุโขทัยไปอำเภอบ้านด่านลานหอยยังคงใช้สัญจรได้ตามปกติ
image
ดำเนินการได้เป็นปกติและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
อ่างเก็บน้ำแม่มอก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ปริมาณน้ำเก็บกักเต็มความจุ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำให้ฝายทดน้ำซึ่งอยู่ท้ายน้ำจำนวน 5 แห่ง ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม ไหลผ่านอำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง ก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่แก้มลิงทุ่งทะเลหลวง อำเภอเมืองสุโขทัย
ข่าววิ่ง
image
image
image
image