จังหวัดสุโขทัยประชุมและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 Moderna จากสภากาชาดไทย

จังหวัดสุโขทัยประชุมและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 Moderna จากสภากาชาดไทย
วันนี้ (9 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่พระมงคลพัฒนพิธาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ  พรรณเทวี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการหารือและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทย โดยมีดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายมนู  พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
โดยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จากสภากาชาดไทยนั้น จะถูกจัดสรรให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ ในจังหวัดสุโขทัย ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน โดยสภากาชาดไทยได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จำนวน 5,000 โดส  รวม 2,500 คนด้วยกัน

ข้อมูลข่าวโดย สำนักงานประชานสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
ข่าววิ่ง