โครงการ หมู่บ้าน ชุมชน วิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 จังหวัดสุโขทัย

โครงการ หมู่บ้าน ชุมชน วิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 จังหวัดสุโขทัย
      วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ หมู่บ้าน ชุมชน วิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 จังหวัดสุโขทัย (หมู่บ้านสีฟ้า) kick off ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเป็นประธานในการมอบธง "หมู่บ้าน ชุมชนวิถีไทย ปลอดภัยโควิด 19" ให้แก่ บ้านแก่งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ที่ผนึกกำลังสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน

ข้อมูลข่าวโดย สำนักงานประชานสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
ข่าววิ่ง