จังหวัดสุโขทัยแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำแม่กองค่ายและริมคลองแม่รำพันระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้

            นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า โครงการชลประทานสุโขทัยได้รายงานฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา   ส่งผลให้น้ำในคลองธรรมชาติและแม่รำพันมีระดับเพิ่มสูงขึ้น และมีน้ำล้นความจุอ่างเก็บน้ำแม่กองค่ายผ่านอาคารระบายน้ำฉุกเฉินระดับ 60 เซนติเมตร ประกอบกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนกำลังแรง คมปาซุ ในช่วงวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2564 จะทำให้มีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำไหลหลากและล้นตลิ่งคลองธรรมชาติรวมทั้งคลองแม่รำพันในระยะนี้ 
จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน ชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายคลองแม่รำพัน ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมระมัดระวังสถานการณ์อุทกภัย โดยจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการชลประทานสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือสาสมารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลข 0 5561 2415  หรือ 0 5561 6237 จนกว่าสถานการณ์จ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
ข่าววิ่ง